2 lata podcastu, konkurs z Playmatą i #POGRANE 02

Siema,

Strzeliły nam 2 lata!

Wielce imponującej ilości materiałów w tym czasie nie stworzyliśmy, ale każdorazowo staraliśmy się wyciągnąć ile możemy w kwestii jakości (merytoryki). W związku z tym z okazji 2. urodzin wystawiamy na konkurs matę (zrobioną przez firmę „Playmaty.pl”, która właśnie z jakości słynie). Jakości produktów i jakości obsługi (szczegóły w materiale).

Zadanie konkursowe opisane zostało w materiale, a poniżej macie link do regulaminu, który wyjaśnia wszelkie detale, szczegóły i ramy czasowe naszego konkursu.
Nie, nie trzeba nic lajkować ani subskrybować, żeby wygrać, chociaż nie wiem na cholerę komuś kto nas nie subskrybuje mata z naszym logo 😀
Regulamin znajduje się na dole, pod materiałem.

Link do materiału:

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu „2 Lata W Imię Zasad” (dalej „Konkurs”) jest redakcja bloga „W ImięZasad” (wimiezasad.znadplanszy.pl).
2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie (dalej „Regulamin”).
3. Konkurs trwa od 06.10.2023 r. do 20.10.2023 r., do godziny 23:59.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie wimiezasad.znadplanszy.pl, na fanpage’u www.facebook.com/WImieZasadZnadPlanszy i za pośrednictwem platformy YouTube, pod adresem: https://youtu.be/nDuQq9XpUM8
5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
7. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
8. Aktualne informacje na temat Konkursu będzie można znaleźć na stronie Organizatora: wimiezasad.znadplanszy.pl, we wpisie konkursowym, opublikowanym 06.10.2023 r. oraz na fanpage’u: www.facebook.com/WImieZasadZnadPlanszy.
9. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie: „Jakie rozmiary ma powierzchnia blatu stołu, przy którym ekipa podcastu W Imię Zasad regularnie grywa w planszówki?”. W odpowiedzi należy wytypować pełną, maksymalną powierzchnię blatu stołu.
10. Wszystkie zgłoszenia należy wpisywać w formie komentarzy pod materiałem konkursowym na platformie YouTube: https://youtu.be/nDuQq9XpUM8
11. Każdy Uczestnik może podać tylko jedną odpowiedź dotyczącą rozmiaru blatu stołu. W przypadku posiadania (w momencie weryfikacji wyników) wielu odpowiedzi dotyczących rozmiaru blatu stołu – żadna z odpowiedzi z danego konta nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu.
12. Wytypowaną odpowiedź można samodzielnie usuwać i ponownie wysyłać dowolna liczbę razy tak długo, jak długo trwa konkurs. Treść ani liczba usuniętych odpowiedzi nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu.
13. Komentarze edytowane – nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu. W przypadku potrzeby korekty odpowiedzi należy usunąć dotychczasowy komentarz i ponownie przesłać komentarz z poprawioną odpowiedzią.
14. Odpowiedzi podane w systemach miar innych niż system metryczny nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu.
15. Odpowiedzi bez podanych jednostek systemu miar są domyślnie odczytywane miarą centymetrów w systemie metrycznym, tzn. jeśli podane przez Uczestnika wymiary nie mają przypisanych żadnych jednostek wielkości – będą traktowane jako wielkości podane w centymetrach.
16. Odpowiedzi należy wysyłać do dnia 20.10.2023 r., do godziny 23.59. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu.
17. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie.
18. W Konkursie można wygrać nagrodę przedstawioną we wpisie ogłaszającym rozpoczęcie konkursu, który dnia 06.10.2023 r. został opublikowany na stronie znadplanszy.pl. Jest nią egzemplarz maty neoprenowej zakupionej przez stronę Playmaty.pl. W części centralnej mata zawiera logo podcastu „W Imię Zasad”.
19. Sponsorem nagrody jest redakcja podcastu ZnadPlanszy: W Imię Zasad.
20. Nagrodzony zostanie autor odpowiedzi, która jest najbliższa rzeczywistemu rozmiarowi stołu. W celu obliczenia celności odpowiedzi – obliczony zostanie „Współczynnik Różnicy Powierzchni”, wg. następującego wzoru:
Współczynnik Różnicy Powierzchni = pole powierzchni blatu stołu jakiej mata by nie pokryła (na stole o podanym przez Uczestnika rozmiarze blatu) + pole powierzchni na której mata by wystawała poza blat stołu (na stole o podanym przez Uczestnika rozmiarze blatu).
Pomiary obliczane będą przy założeniu ułożenia maty centralnie na stole, dłuższą krawędzią maty równolegle do dłuższej krawędzi blatu stołu. Nagrodzony zostanie autor odpowiedzi, którego odpowiedź uzyska najniższy „Współczynnik Różnicy Powierzchni”.
Przy obliczeniach nie brane jest pod uwagę delikatne zaokrąglenie narożników.
21. W przypadku remisu w głównej kategorii rozstrzygającej wyniki konkursu (pkt.20) – nagrodę otrzyma ten spośród remisujących Uczestników, który napisał w komentarzu, czy miał(a) on(a) już doświadczenie z firmą oferującą produkty na stronie Playmaty.pl (Netfire Group sp. z o.o. Sp. K.), lub jej produktami, bądź opisze jakkolwiek swoje wrażenia dotyczące produktów, bądź obsługi wspomnianej firmy.
22. W przypadku dalszego remisu w powyższych kategoriach rozstrzygających wyniki konkursu (pkt.20 i pkt.21) – nagrodę otrzyma ten spośród remisujących Uczestników, który w momencie weryfikacji wyników subskrybuje kanał „W Imię Zasad” na platformie YouTube (www.youtube.com/c/WImięZasad) za pomocą konta, z którego wysłano weryfikowany komentarz.
23. W przypadku dalszego remisu w powyższych kategoriach rozstrzygających wyniki konkursu (pkt.20, pkt.21 i pkt.22) – Organizator zastrzega sobie prawo do wylosowania, bądź wytypowania zwycięzcy spośród wszystkich nadal remisujących Uczestników (po weryfikacji z pkt.20, pkt.21 i pkt.22) w dowolny sposób.
24. Wraz z przesłaniem odpowiedzi Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację odpowiedzi na blogu lub innych stronach/serwisach internetowych. Zwycięzca ma prawo zastrzec sobie niepublikowanie pełnego imienia i nazwiska we wpisie przedstawiającym wyniki konkursu.
25. Zwycięzca zostanie ogłoszony w formie wpisu na blogu wimiezasad.znadplanszy.pl najdalej w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu zakończenia Konkursu.
26. Zwycięzca zobowiązany jest o kontakt mailowy na adres: wimiezasad.znadplanszy@gmail.com w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia na stronie wimiezasad.znadplanszy.pl wyników konkursu.
27. Organizator nie jest zobowiązany do osobistego powiadamiania konkretnych laureatów o zwycięstwie.
28. Nagroda zostanie przekazana osobiście, bądź wysłana na adres w Polsce na koszt redakcji bloga „W Imię Zasad” najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wyłonienia laureata.
29. Po fakcie wysyłki dane adresowe nie będą przechowywane/przetwarzane w innych celach i zostaną usunięte.
30. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu dyskwalifikuje Uczestnika z konkursu.

 

Pamiętajcie, że znajdziecie nas również na: